Začít těžit můžete téměř okamžitě!

Chcete těžit Litecoin ve stabilním a moderním dole? Hledáte nízkou latenci pro maximální výtěžnost?

Připojte se »

Jak probíhá těžba?

Těžba v dole nám umožňuje spojit dohromady sílu několika horníků. Litecoin se těží v blocích po 50LTC. Při těžbě jediným horníkem může získání takto velké odměny trvat velmi dlouho dobu. Pokud se však spojí několik horníků, dokáží získávat odměny po menších částkách a díky tomu i mnohem častěji. Za dlouhé období tedy vytěží v podstatě stejné množství LTC, nicméně těžba v dole jim zajistí nesrovnatelně vyšší stabilitu příjmů.

Jaká jsou naše pravidla?

Náš důl poskytuje zařízením horníků úlohy s mnohem menší složitostí, než s jakými se setkáváme v Litecoinové síti. Podle těchto úloh dokážeme přesně zjistit výkon připojeného zařízení. Některé z těchto úloh jsou také platnými řešeními Litecoin sítě a v případě jejich nalezení vytěží důl blok s hodnotou 50LTC.

Odměna za vytěžený blok je pak rozdělena mezi všechny zúčastněné hornínky, podle toho, kolik stihly odevzdat řešení v daném kole (skóre horníka v kole). Vzorec pro odměnu každého horníka je následující:

(50 LTC + transakční poplatky - 2% na provoz dolu) * (skóre horníka v kole) / (skóre celého kola)

Tímto vzorcem je zajištěno, že každý horník dostane odměnu v poměru práce, kterou odvedl v rámci kola, protože skóre se mezi koly nepřenáší.

Jak můžu začít těžit?

1. Vytvoř si účet na ltcmine.cz

2. Nainstaluj si Litecoin miner

3. Spusť miner a těž!

Url
stratum+tcp://ltcmine.cz:3333/
Zařízení
username.MyDevice1