O Litecoin

Digitální měny se v poslední době těší čím dál větší oblibě. Představují zajímavou alternativu k běžným bankovním systémům. Podívejme se tedy jak fungují.

Co je to Litecoin?

Litecoin je jedna z mnoha digitálních měn založená na principech vytvořených Satoshi Nakamoto. Nejznámější digitální měnou je v dnešní době Bitcoin, který však již není zajímavý pro horníky s běžným hardwarem, kvůli existenci nákladných specializovaných procesorů. Z tohoto důvodu vznikl Litecoin, který se od Bitcoin liší v možnosti rychlejších transakcí a také je výrazně odolnější proti těžbě na specializovaných zařízeních. Díky tomu je mnohem atraktivnější pro těžbu na běžných výkonných PC.

Digitální měny jsou drženy ve formě takzvaných klíčů, které je možné uložit na vlastním počítači jako soubor s peněženkou. Existují také online peněženky, u kterých je ale nutné uvědomit si, že své peníze vkládáte do rukou třetí strany, která má možnost s nimi libovolně manipulovat. Litecoin se získává těžením, což je proces, při kterém propůjčujete výkon svého počítače pro sprostředkování plateb v síti a za odměnu dostáváte vytěžený Litecoin. Druhou možností je získávání měny obchodem například na burzách.

Litecoin je stejně jako její přibuzné digitální měny kompletně decentralizovaná. Měna nemá žádnou řídící autoritu, která by mohla nějakým způsobem ovlivňovat hodnotu Litecoin. Množství jednotek Litecoin, které mohou být vytěženy, je předem daný a odpovídá zhruba 84 000 000LTC. Spolu s předěm stanovenou rychlostí těžení tak nepodléhá efektu nepříjemných inflací. Každý Litecoin je možné rozdělit na část o velikosti 0.00000001LTC. O hodnotě Litecoin rozhoduje pouze poptávka na trhu, nikoliv nadřízený úřad, jak tomu bývá u běžných měn. Z tohoto důvodu bývá Litecoin svými tržními vlastnostmi přirovnáván k internetovému stříbru.

Jak digitální měny fungují?

Distribuovaná síť

Základem úspěchu digitálních měn je decentralizovaná síť počítačů, kde všichni mají stejnou roli a nikdo není nikomu podřízený ani nadřízený. Tato síť s pomocí velkého množství výpočtů ověřuje správnost transakcí, takže není možné například poslat více peněz, než mám v peněžence apod. Přestože mají tyto uzly veškerou informaci o všech transakcích, nestačí to k tomu, aby mohli svévolně přesunovat Litecoin mezi jednotlivými peněženkami. K tomu by museli znát tajný klíč, který je součástí každé peněženky.

Transakce

Princip činnosti Litecoinové sítě si ukážeme na názorném příkladu. Předpokládejme, že chceme ze své peněženky odeslat 1LTC na nějakou adresu. K transakci přidáme malý nepovinný poplatek, který zajistí rychlé vyřízení transakce sítí. V první řadě naše peněženka s použitím svého tajného klíče zašifruje údaje o transakci takovým způsobem, že každý může přečíst odkud, kam, kolik a s jakým poplatkem zasíláme. Protože bez tajného klíče není možné takovou šifru vytvořit, slouží zároveň jako důkaz, že jsme opravdu vlastníkem zasílaných Litecoin. Tuto šifru začne naše penežěnka rozesílat na uzly v Litecoin síti. Ty se snaží transakci zahrnout do bloků, aby si mohli ponechat poplatek, který k ní byl přidán. Z toho důvodu je větší šance na rychlé zpracování, pokud k transakci nějaký poplatek přidáme.

Bloky

Jakmile se transakce dostane k uzlu v síti, kterým může být například důl jako je ltcmine.cz, začne těžba bloku obsahujícího skupinu transakcí, spolu s tou naší. Těžba spočívá v hledání řešení rovnice, která se řídí aktuální složitostí těžby tak, aby byl v celé síti vytěžen v průměru jeden za dvě a půl minuty. Řešení rovnice je možné rozdělit mezi více zařízení jednotlivých horníků. Protože se nedá dopředu odhadnout, kdy k vytěžení dojde, zasílají doly horníkům rovnice s nižší obtížností, aby bylo možné sledovat s jakým výkonem jednotlivý horníci pracují a na základě toho je bylo možné spravedlivě odměnit. Jednou za čas se pak stane, že řešení zaslané horníkem je platné řešení rovnice bloku a důl tak získá odměnu, kterou si horníci rozdělí mezi sebou.

Odměny

Vytěžení bloku, ve kterém byla naše transakce, znamená, že je transakce potvrzena a tento fakt je rozesílán po celé síti. Cílová peněženka, do které jsme 1 LTC zasílali, dostane informaci o navýšení počtu LTC, pak ještě několik minut počká, aby získala více potvrzení od sítě a poté dovolí s obdrženým obnosem manipulovat. Vytěžením bloku také dojde k vygenerování odměny 50LTC, pro uzel, který blok vytěžil. K odměně se ještě přidají poplatky transakcí přítomných v bloku. Tato odměna představuje motivaci horníky, aby pronajímali výkon svých zařízení pro výpočty nutné k ověřování transakcí.